Política de privacidad de datos.

A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, YOIGO les informa de que los datos personales proporcionados serán incorporados en ficheros automatizados de datos de carácter personal creados por y bajo la responsabilidad de YOIGO, con la finalidad de tramitar su duda o sugerencia. Asimismo les informamos que pueden ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la legislación vigente, dirigiéndose por escrito al domicilio social de YOIGO, Xfera Móviles, S.A.U. (Ref. DATOS), Avenida de la Vega, 15, 28108 Alcobendas (Madrid) o por correo electrónico a datospersonales@yoigo.com.

X

Tienes que aceptar la
Política de privacidad de datos.

ACEPTARX

EN YOIGO NO OCULTAMOS NADA, NADA. Y MUCHO MENOS NUESTRA INFORMACIÓN LEGAL.

Aquí tienes todas las condiciones de cada servicio para que no tengas ninguna duda de que en Yoigo decimos la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad verdadera.

ERAMANGARRITASUN-ESKAERAREN BALDINTZA PARTIKULARRAK.

Xfera Móviles, S.A.U. ("YOIGO") eskaintzen dituen telefonia mugigarriko edozein modalitateko zerbitzuetan alta eman nahi duen bezeroak ("Bezeroa") eramangarritasuna eskatzeko aukera du, hau da, orain duen operadoretik ("Operadore emailea") YOIGOra.Gainera, aldatu baino lehen zuen telefono mugigarriaren zenbakia mantendu ahal izango du ("Eramangarritasuna").

Eramangarritasuna eskatzean, Bezeroak baldintza partikular hauek guztiak onartuko ditu ("Baldintza partikularrak"). Baldintza Partikular hauek, Zerbitzuaren Baldintza Orokorrak (kontratu edo txartel bidezkoak) eta kontratatutako produktuei edo zerbitzuei aplika dakizkiekeen bestelako baldintzak www.yoigo.com Web orrian kontsulta daitezke.

1.- Xedea.

Eramangarritasuna eskatzean, Bezeroak ondokoa adierazten du:

  • Unean zerbitzuak hornitzen dizkion operadorearengandik baja eman nahi du, esleitutako zenbakia mantenduta.
  • Operadorea aldatzeko sistemetan egin behar diren aldaketak gauzatzeko beharrezkoa den gutxieneko epean zehar zerbitzua epe batez eten edo muga daitekeela onartzen du. Epe hori lau ordukoa izango da gehienez ere.
  • Zenbakiak mantentzeko beharrezkoak diren datu pertsonalak erabiliko direla onartzen du, bai eskaera honetakoak, bai jatorrizko eta helmugako operadoreek dakizkitenak ere. Halaber, horien tratamendua, komunikazioa eta lagapena onartzen du, eramangarritasun-prozesuan zenbakia mantentzeko helburu bakarrarekin.
  • Helmugako operadoreak erabiltzen dituen datuen gaineko sarbide-, zuzenketa-, deuseztatze- eta aurkaritza-eskubideak gauzatu ahal izango ditu helbide honetara idatzita: Xfera Móviles, S.A.U. (Ref. DATOS), Avenida de la Vega, 15, 28100 Alcobendas (Madrid).

2.- Eramangarritasunaren Baldintzak.

2.1 Eskaera izapidetzeko epea egun batekoa izango da, eta Bezeroak eskaera sinatu eta hurrengo 30 egunean nahi duen data aukeratu ahal izango du. Gogoratu datu hori orientazio gisakoa besterik ez dela. Jatorrizko operadoreak data hori aldatu ahal izango du kupoa gainditzen den egoera berezietan oinarrituta. Jatorrizko operadoreak eramangarritasunaren data aldatuz gero, Bezeroarekin jarriko gara harremanetan horren berri emateko.

2.2 Bezeroak honako baldintza hauek onartuta, operadorea aldatzeko prozesuari hasiera emango zaio. Horiek onartutakoan, ondoko klausulak ere onartzen dira:

  • Bezeroak zerbitzuan alta ematea eskatzen du, eta unean zerbitzuak eskaintzen dizkion operadorearengandiko baja egiteko nahia jakinarazten du, telefono mugikorraren zenbakia mantenduta.
  • Operadorea aldatzen den eguneko 2:00ak eta 6:00ak bitartean zerbitzua noizbait ere eten daitekeela onartzen du Bezeroak, operadoreek beharrezko ekintzak gauza ditzaten.
  • Bezeroak uneko baldintzak onartzen dituen unetik beretik, operadore-aldaketa entrega ondoko lanegun baten buruan izapidetu behar da. Berez, operadore-aldaketa hurrengo eguneko goizaldean gauzatuko da, beti ere harpidedunak eramangarritasuna exekutatzeko geroagoko data bat nahita aukeratu ez badu, eta uneko operadoreak eskaera ukatu ez badu, uneko eramangarritasunaren xedapenetan onartutako arrazoiren bat betetzeagatik.
  • Bezeroak baja eskatutako operadoreak Bezeroari jakinarazi beharko dio bere eskaera ukatu dela, bai eta horren arrazoia ere. Onartutako eskaeren kasuan, Bezeroak doan eskatu ahal izango dio helmugako operadoreari eskaerari eta operadore-aldaketa gauzatuko den egunari buruzko informazioa. Une horretatik aurrera, Bezeroak deiak egin eta jaso ahal izango ditu operadore berriaren bitartez eta zenbaki berarekin, operadore berriak hornitutako SIM txartela telefono mugikorrean sartu ondoren.

2.3 Erreklamazioa aurkeztu nahi izanez gero, Bezeroak bezeroarentzako arreta-zerbitzura deitu ahal izango du: 622 zenbakira YOIGOren edozein zenbakitatik deituta edo 622 622 622 zenbakira beste operadore batetik deituta (azken kasuan, deiaren prezioa deia egiten den operadorearen araberakoa izango da), erreklamazioa sorrarazi duen gertaera igaro eta hilabeteko epean. Bezeroak erreklamazioa aurkezten duenean, erabiltzailearen erreklamazioari esleitutako erreferentzia-zenbakia derrigorrez eman beharko dio YOIGOk. Hilabeteko epean erabiltzaileak YOIGOren behar bezalako erantzunik jaso ezean, erreklamazioa honako hauetara bideratu ahal izango du, erakunde bakoitzaren araudiari jarraiki:

  • Kontsumoko Arbitraje-batzordeak, zuzenean edo Kontsumitzaile-elkarte baten bidez.
  • Estatuko Telekomunikabideen eta Informazio Gizarterako Idazkaritza (SETSI) - Informaziorako telefonoa: 901 33 66 99; Webgunea: http://www.usuariosteleco.es.

2.4 Bezeroak eramangarritasuna bertan behera utzi ahal izango du eramangarritasuna eskatu zuen modu berean, horretarako zehaztutako epearen barruan.